Poplatky

Děti 5-14 let

  • Půlroční( září- leden)- 1300 Kč
  • Roční( září- červen)- 2500 Kč

Tréninky pro skupiny 5-8 let a 9-14 let budou probíhat 2x týdně, dle rozpisu tréninků.

Dospělí ( pro ABUS od 15. let)

  •  Půlroční( září- leden)- 1600 Kč
  •  Roční( září- červen)- 3000 Kč

BANKOVNÍ ÚČET ABUS PŘELOUČ – 4754081319 / 0800

 

Tréninky pro dospělé budou probíhat dle rozpisu tréninků a opravňují členy ABUSu navštěvovat je libovolně, pokud to bude kapacitně možné! Vzniknou- li komplikace v souvislosti s nedostatečným prostorem pro trénink, bude se ABUS snažit vyhovět členům např. rozšířením cvičebních hodin!