Poplatky

Členské příspěvky ABUS na školní rok 2023/24

 
( cena za pololetí)
Cvičení dětských skupin :
800 Kč/1x týdně
1500 Kč/ 2x týdně
 
Cvičení dospělých skupin:
1400 Kč/1x týdně
2000 Kč/ 2x týdně
 
Jednorázový trénink: 100 Kč
 
Tréninky lze kombinovat a nahrazovat v jiném kurzu, pokud to kapacita umožní.
Členský příspěvek ABUS je 100 Kč, zbývající částka je kurzovné.

 

BANKOVNÍ ÚČET ABUS PŘELOUČ – 4754081319 / 0800

Tréninky pro dospělé budou probíhat dle rozpisu tréninků a opravňují členy ABUSu navštěvovat je libovolně, pokud to bude kapacitně možné! Vzniknou- li komplikace v souvislosti s nedostatečným prostorem pro trénink, bude se ABUS snažit vyhovět členům např. rozšířením cvičebních hodin!