Specifikace tréninků

DĚTI:
Karate Shotokan 5 – 8 let (trenéři Igor Ročín, Lubomír Souček)
–          Základní přípravka pro bojové sporty (karate, judo, ju-jutsu…)
–          Rozvoj motorických schopností dětí (síla, rychlost, obratnost, vytrvalost)
–          Rozvoj koordinace pohybu
–          Základní gymnastika (kotouly, pády…)
–          Úpolová cvičení (přetahy, přetlaky…)
–          Seznámení se základními technikami úderů a kopů

Karate Shotokan 9 – 14 let (trenér Lubomír Souček)
–          Základní výuka úderů a kopů podle principů Shotokan karate
–          Rozvoj kloubní a svalové flexibility
–          Rozvoj motorických schopností (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)
–          Možnost získání technických stupňů (pásků) a možnost účasti na sportovních soutěžích

Aikijujutsu 9 – 14 let(trenér Radek Šípek)
–          Rozvoj motorických schopností a dovedností (síla, rychlost, obratnost, vytrvalost)
–          Průpravná gymnastická cvičení (stoje na rukou, kotouly, přemet stranou…)
–          Úpolová cvičení (přetahy, přetlaky…)
–          Techniky pádů, porazů, strhů, hodů a páčení

DOSPĚLÍ:
Karate  – Kumite (od 15 let) (trenér Lubomír Souček)
–          Sportovní zápas podle principů  karate
–          Využití tohoto způsobu boje pro praktickou sebeobranu
–          Celkové zvýšení fyzické kondice (síla, rychlost, vytrvalost)
–          Tréninkové metody s využitím speciálních pomůcek (rukavice, odražeče, boxovací pytle…)

Karate  + Shinkyokushinkai (od 15 let) (trenér Igor Ročín)
–          Sportovní zápas podle principů Kyokushin karate
–          Aplikace nejtvrdšího stylu karate do reálné sebeobrany
–          Nácvik techniky úderů a kopů s využitím speciálních pomůcek (rukavice, odražeče, boxovací pytle…)
–          Celkové zvýšení fyzické kondice ( síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)
–          Zvyšování kloubní a svalové flexibility

Aikijujutsu (od 15 let) (trenér Radek Šípek)
–          Techniky pádů (měkká a tvrdá forma)
–          Techniky porazů, strhů , hodů a páčení
–          Aplikace těchto technik do praktické sebeobrany
–          Celkové zvýšení fyzické kondice (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)

Kondiční trénink (od 15 let) (trenér Igor Ročín)
–          Zvyšování fyzické kondice (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)
–          Kombinace aerobního a anaerobního zatížení
–          Tradiční i specifické metody cvičení
–          Využítí nejen pro bojové sporty

Funkční trénink (od 15 let) (trenér Jakub Slabý)
–          Moderní tréninková metoda pro všechny
–          Komplexní zatížení svalových skupin cvičenců
–          Zlepšení efektivity pohybů v běžném životním cyklu
–          Zábavné cvičení se známými i méně známými pomůckami